Annuleren of verplaatsen

Annuleren of verplaatsen van uw bestelling

Het kan gebeuren dat uw evenement of feest door omstandigheden geen doorgang kan vinden. hier geldt ook onder covid-19 zaken geboekt na 01-01-2023. U wilt dan uw bestelling voor de gehuurde datum annuleren.

Vaak wordt er kort voor gebruiksdatum geannuleerd wat voor ons omzetderving betekent. Wij verhuren de door uw vastgelegde producten immers niet bij overige aanvragen en de tijd om het nog te verhuren na annulering is dikwijls te kort. Jarenlang hebben wij dit “in goed overleg” kunnen oplossen echter is er in het verleden hier veel misbruik van gemaakt en zijn wij genoodzaakt de volgende Algemene Voorwaarden met betrekking tot Annulering op te stellen:

Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:

  • Annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum, 50% van het factuurbedrag.
  • Annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum, 75% van het factuurbedrag. Het risico van het te huren licht bij huurder
  • Annulering binnen 24 uur voor event 100% van het factuurbedrag. Het risico van het te huren licht bij huurder

Verplaatsen van uw geannuleerde Bestelling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te verplaatsen naar een andere datum maximaal 6 maanden later dan geannuleerde gebruiksdatum.
Het risico van het te huren licht bij huurder

Slechte weersomstandigheden

Wanneer u door slechte weersomstandigheden een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.
Het risico van het te huren licht bij huurder.