veranderingen in de wet voor luchtkussens: WAS2021

Inleiding

In de huidige tijd van TV, computer en mobiele telefoon is spelen en bewegen extra belangrijk. Bijvoorbeeld voetballen, hutten bouwen of rolschaatsen. Maar  ook een luchtkussen nodigt uit om te bewegen. Springen, rennen, klimmen en glijden. Net als bij ieder ander spel, kan er tijdens het spelen op een luchtkussen een ongelukje gebeuren; een bloedneus of een schaafplek. Dat is vervelend, maar dit zijn de risico’s die erbij horen.

Helaas is het landelijk aantal geregistreerde ernstige ongevallen met opblaasbare speeltoestellen gestegen. Om de veiligheid omtrent luchtkussens te vergroten wordt vanaf 1 juli 2021 het WAS aangepast. (WAS is de afkoring van: Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen).

Wat betekent deze wetswijziging voor ons en onze klanten?

Wij hebben de plicht om onze klanten te voorzien van advies en informatie bij het huren van een opblaasbaar speeltoestel. U als klant heeft de zorgplicht én verantwoordelijkheid over de kinderen/deelnemers die gebruik maken van een opblaasbaar speeltoestel tijdens de huurperiode. Daarom nemen wij, bij afhalen of leveren, met u een invulformulier door m.b.t. veiligheid, plaatsing en toezicht. Deze lijst dient u voor akkoord te ondertekenen.

Drie belangrijke punten voor optimale veiligheid:

  1. Huur bij een erkend verhuurbedrijf dat werkt met gecertificeerde materialen.
  2. Laat een luchtkussen bij voorkeur opbouwen door mensen die hierin gespecialiseerd zijn.
  3. Permanent toezicht bij een luchtkussen is wettelijk verplicht.

1. Huur bij een erkend verhuurbedrijf

Naast nostalgisch-vermaak zijn er vele andere erkende verhuurbedrijven bij wie u met een gerust hart een attractie of luchtkussen kunt huren. Helaas zijn er ook veel bedrijven die de regels aan hun laars lappen en er met de pet naar gooien. 

2. Laat een luchtkussen opbouwen door mensen die hierin gespecialiseerd zijn

Inmiddels hebben wij bijna 20 jaar ervaring in het opbouwen van opblaasbare speeltoestellen. Wij beschikken over juiste kennis en zijn op de hoogte van alle voorwaarden m.b.t. het veilig plaatsen van luchtkussens. Ons advies? Besteed het uit.

3. Permanent toezicht bij een luchtkussen is wettelijk verplicht

Een opblaasbaar speeltoestel mag enkel en alleen gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon. Dit is wettelijk verplicht. Een toezichthouder moet herkenbaar zijn en verbaal of fysiek direct kunnen ingrijpen als dit nodig is. Heeft u hier tijdens uw feest zelf geen tijd voor of ziet u deze verantwoordelijkheid op een groter evenement niet zitten? Reserveer dan een luchtkussen inclusief begeleiding. Wij houden ons beroepsmatig bezig met uw plezier en weten waar wij op moeten letten bij het begeleiden van een opblaasbaar speeltoestel.

Waarin verschilt het WAS2021 van het WAS?

 Op 23 november 2020 hebben alle verhuurbedrijven een brief ontvangen met daarin de aankondiging van de wijziging op de WAS.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen voor de verhuurders:

  • De verhuurder is verantwoordelijk voor veilige plaatsing van het speeltoestel.
  • De verhuurder moet de huurder instrueren over veilig gebruik.
  • De verhuurder is verplicht om valdempend materiaal te leveren bij een harde ondergrond.
  • Het is verplicht om veiligheidsinstructies en waarschuwingen te plaatsen op het speeltoestel.
  • Opblaasbare speeltoestellen moeten periodiek gekeurd worden.
  • Ieder ernstig ongeval dat plaatsvindt met een opblaasbaar speeltoestel moet gemeld worden bij de NVWA. (De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit).

Wat betekent NVWA?

Je hebt er vast wel eens van gehoord, de NVWA. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit. Zij hebben de kerntaak om toezicht te houden of bedrijven en organisaties zich wel aan wetten en regels houden. In het geval van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen controleren zij of Attractieverhuurders hun attracties en luchtkussens verhuren volgens het WAS.

Goedgekeurde attracties hebben een uniek RAS-nummer. Hieronder vallen kermisattracties, maar bijvoorbeeld ook een bungee trampoline en rodeostier. Gemeenten kunnen voor het verlenen van een vergunning via het RAS  (Register attractietoestellen en speeltoestellen) makkelijk controleren of een attractie is goedgekeurd en voldoet aan de veiligheidseisen. Attracties moeten afhankelijk van de complexiteit jaarlijks, 2-jaarlijks of 3-jaarlijkst gekeurd  worden.

Luchtkussens moeten beschikken over een geldig certificaat dat voldoet aan de NEN-EN 14960 veiligheids- en kwaliteitsnorm. Daarnaast moet een luchtkussen uiteraard goed worden onderhouden en jaarlijks worden geïnspecteerd. Op dit moment is een periodieke herkeuring voor luchtkussens nog niet verplicht. Verhuurders zijn vooral verplicht om huurders te wijzen op de veiligheidsinstructies. Ook moeten verhuurders logboeken en een ongevallenregistratie bijhouden.